opravy elektromotoru

Opravy elektromotorů

Zajišťujeme servis v oblasti oprav a převíjení elektrických zařízení, elektromotorů, čerpadel. Podle potřeby je možno zajistit odvoz a dovoz na adresu zákazníka. V okruhu do 200 km od Zlína zajistíme dopravu našimi zaměstnanci, jinak dle dohody smluvními dopravci. Na poskytnuté služby poskytujeme záruku 12-24 měsíců od převzetí.

Napište nám

Opravy elektromotorů co umíme

Opravy a servis
 • Synchronní a asynchronní motory
 • Nízkonapěťové motory
 • Stejnosměrné motory
 • Servomotory
 • Kroužkové a lineární motory
 • Výtahové a jeřábové motory
 • Vibrátory a čerpadla
 • Elektromagnety a generátory
 • Transformátory a svářečky
 • Elektropřevodovky a ventilátory
 • Svařovací přístroje, elektronářadí
Mechanické práce
 • Mechanické opravy, čištění, lakování
 • Ložiskové štíty a víka
 • Hřídele
 • Rotory a statory
 • Svorkovnice a konektory
 • Patky, příruby
 • Výměny komponent v převodovkách
 • Výroba nových hřídelí, zámečnické a další práce
Specializované práce
 • Šetrné vypalování v pyrolytické peci, lakování a nástřik
 • Přesoustružení komutátoru, vyvažování, opravy štítů
 • Posuzování komutace, výměny komutátorů, kontrola a výměna uhlíků
 • Opravy vinutí a převíjení rotoru a statoru
 • Osazení inkrementálních čidel a enkodérů
 • Zkouška podle EN 60034 aj.
 • Vyvažování rotorů, ventilátorů, řemenic apod.
 • Převíjení motorů, výměna ložisek, enkodéru

NABÍDKA DIAGNOSTIKA A PREVENCE

 • Měření vibrací na točivých strojích včetně analýzy naměřených dat a výsledků. Používáme vybavení SKF Microlog CMXA80, zpracování naměřených dat v SW @ptitude Analyst, a ARM.
 • Analýza napájecích proudů a kontrola stavu rotorových tyčí pomocí proudových kleští SKF Microlog.
 • Kontrolu a vyrovnání spojek točivých strojů, používáme systém ROTALIGN Ultra od firmy Prüftechnik.
 • Sběr vibračních dat a jejich analýzu na zařízeních v delších časových úsecích, používáme on-line zařízení Imx-16, s možností analýzy až 16 kanálů, se zpracováním dat v SW @ptitude Observer.
 • Monitorování teplot na zařízení v delších časových úsecích, používáme platformu GRAPHTEC midi LOGGER GL840.
 • Endoskopické snímkování vnitřních částí zařízení – převodovek, čerpadel, ventilátorů pomocí Endoskop/Boroskop GE Mentor Visual iQ.
 • Analýzu mazacích olejů. Spolupracujeme s certifikovanou firmou OilCheck.
 • Termovizní kontrolu zařízení, pomocí platformy Flir ONE Pro.

Technologie

 • Používáme moderní technologie a postupy schválené výrobci strojů.
 • Používáme kvalitní náhradní originální díly.
 • Pro odstranění starého vinutí používáme vypalovací pec s procesorovým řízením teploty.
 • Pro impregnaci převinutých vinutí používáme vakuově-tlakovou impregnační stanici HAOSHUO.
 • Používáme vyvažovací stroj CIMAT.
 • Používáme moderní strojní vybavení pro opracování strojních částí.
 • Nabízíme závěrečné testovaní motorů na Dynamometru.

Naši partneři v opravách elektromotorů